Travel Arad
Photographer: שם הצלם
About

Arad - General Information

Arad
History

ערד המודרנית

Check

התבססות הישוב

בשנת 1967 נערכו לראשונה בחירות למועצת ערד, ולראש המועצה נבחר אברהם בייגה שוחט, שכיהן בתפקיד זה עד לבחירתו לכנסת בשנת 1986. סגנו, בצלאל טביב נבחר במקומו לראש המועצה, וכיהן בתפקיד זה עד לשנת 2003. ביוני 1995 הוכרזה ערד כעיר.

הקמת העיר והמחנה הקדמי

לאחר איתור השטח לעיר ערד, הוחלט כי תכנון העיר יעשה באתר עצמו והצוות יגור במחנה קדמי על מנת לחוש ולהבין את תנאי האזור ואקלימו, ויהיה לתקיעת היתד ראשונה  במקום. המחנה תוכנן ב-1961 על ידי אדריכל אלכסנדר שר ואדריכלית אילנה  ברנזון אלרוד. הצוות עבר למקום ב-1961.

המחנה כלל בנין אדמיניסטרציה מרכזי עם קומה ראשונה בנויה אבן כמקום מקלט בשעת הצורך. חדר אוכל, משרדים וחדרי המגורים נבנו משאריות צריפים ששופצו והותאמו.

עם המעבר למחנה הקדמי, הורחב הצוות שכלל אדריכלים ומהנדסים, אנשי אדמיניסטרציה ופונקציות נוספות ובהם היה אברהם בייגה שוחט, לימים ראש העיר ערד.

המחנה הקדמי הפך לעיריית ערד ומקום למוסדות ציבור נוספים שאיכלסו את כל המבנים.

בשנת 1962 הגיעו לערד המתיישבים הראשונים, שבאו ברובם למקום על פי הוראת מדינת ישראל. כוונת הממשלה הייתה להקים במקום יישוב שתושביו יעבדו בקידוחי גז טבעי ונפט, מפעלים ותיירות מרפא באזור ים המלח. העיירה קמה עם תכנון אדריכלי דקדקני שנמשך כחצי שנה ודירות נמכרו רק לבעלי מקצוע שהוגדרו כמתאימים. מיקומה של ערד נקבע במטרה לאכלס את השטח הריק בצפון-מזרח הנגב. הכוונה הייתה שתשמש מרכז לחבל התיישבותי חדש, הוא חבל ערד.

ראשית הקמת ערד

ב-23 בינואר 1921 ניתן אישור מהשלטון המנדטורי לחיילים משוחררים מהגדודים העבריים להקים במקום יישוב. תשעה גברים ושתי נשים הגיעו לאתר, והחלו בבניית יישוב וחיפוש מים. לאחר ארבעה חודשים נכשלה היוזמה – מים לא נמצאו במקום, וההתיישבות ננטשה. בראשית שנות ה-60 הוחל בתכנון חבל ערד, התכנון החל ב- 1960 בקריה בתל אביב עם החיפוש אחר האתר המתאים להקמת העיר במרחב ממזרח לבאר שבע על גבול המורדות לים המלח.

ערד העתיקה

מקור השם “ערד” מספר במדבר, פרק כ”א, פסוק א’: “וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מֶלֶךְ-עֲרָד, יֹשֵׁב הַנֶּגֶב”. בקרבת ערד החדשה נמצאת העיר העתיקה תל ערד, שבה נחשפו שרידי יישוב מהתקופה הכנענית לפני כ-5,000 שנה ומהתקופה הישראלית לפני כ-3,000 שנה. העיר ערד של תקופת הברונזה הקדומה השתרעה על כמאה דונם, והוקפה בחומה בצורה באורך כ-1,200 מטרים. היא אחת מהערים הקדומות ביותר בארץ ישראל שבהן רחובות מתוכננים, מבני ציבור ושלטון וחומה.

Check

ערד המודרנית

בשנת 1967 נערכו לראשונה בחירות למועצת ערד, ולראש המועצה נבחר אברהם בייגה שוחט, שכיהן בתפקיד זה עד לבחירתו לכנסת בשנת 1986. סגנו, בצלאל טביב נבחר במקומו לראש המועצה, וכיהן בתפקיד זה עד לשנת 2003. ביוני 1995 הוכרזה ערד כעיר.

התבססות הישוב

לאחר איתור השטח לעיר ערד, הוחלט כי תכנון העיר יעשה באתר עצמו והצוות יגור במחנה קדמי על מנת לחוש ולהבין את תנאי האזור ואקלימו, ויהיה לתקיעת היתד ראשונה  במקום. המחנה תוכנן ב-1961 על ידי אדריכל אלכסנדר שר ואדריכלית אילנה  ברנזון אלרוד. הצוות עבר למקום ב-1961.

המחנה כלל בנין אדמיניסטרציה מרכזי עם קומה ראשונה בנויה אבן כמקום מקלט בשעת הצורך. חדר אוכל, משרדים וחדרי המגורים נבנו משאריות צריפים ששופצו והותאמו.

עם המעבר למחנה הקדמי, הורחב הצוות שכלל אדריכלים ומהנדסים, אנשי אדמיניסטרציה ופונקציות נוספות ובהם היה אברהם בייגה שוחט, לימים ראש העיר ערד.

המחנה הקדמי הפך לעיריית ערד ומקום למוסדות ציבור נוספים שאיכלסו את כל המבנים.

בשנת 1962 הגיעו לערד המתיישבים הראשונים, שבאו ברובם למקום על פי הוראת מדינת ישראל. כוונת הממשלה הייתה להקים במקום יישוב שתושביו יעבדו בקידוחי גז טבעי ונפט, מפעלים ותיירות מרפא באזור ים המלח. העיירה קמה עם תכנון אדריכלי דקדקני שנמשך כחצי שנה ודירות נמכרו רק לבעלי מקצוע שהוגדרו כמתאימים. מיקומה של ערד נקבע במטרה לאכלס את השטח הריק בצפון-מזרח הנגב. הכוונה הייתה שתשמש מרכז לחבל התיישבותי חדש, הוא חבל ערד.

הקמת העיר והמחנה הקדמי

ב-23 בינואר 1921 ניתן אישור מהשלטון המנדטורי לחיילים משוחררים מהגדודים העבריים להקים במקום יישוב. תשעה גברים ושתי נשים הגיעו לאתר, והחלו בבניית יישוב וחיפוש מים. לאחר ארבעה חודשים נכשלה היוזמה – מים לא נמצאו במקום, וההתיישבות ננטשה. בראשית שנות ה-60 הוחל בתכנון חבל ערד, התכנון החל ב- 1960 בקריה בתל אביב עם החיפוש אחר האתר המתאים להקמת העיר במרחב ממזרח לבאר שבע על גבול המורדות לים המלח.

ראשית הקמת ערד

מקור השם “ערד” מספר במדבר, פרק כ”א, פסוק א’: “וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מֶלֶךְ-עֲרָד, יֹשֵׁב הַנֶּגֶב”. בקרבת ערד החדשה נמצאת העיר העתיקה תל ערד, שבה נחשפו שרידי יישוב מהתקופה הכנענית לפני כ-5,000 שנה ומהתקופה הישראלית לפני כ-3,000 שנה. העיר ערד של תקופת הברונזה הקדומה השתרעה על כמאה דונם, והוקפה בחומה בצורה באורך כ-1,200 מטרים. היא אחת מהערים הקדומות ביותר בארץ ישראל שבהן רחובות מתוכננים, מבני ציבור ושלטון וחומה.

ערד העתיקהArad - A Modern City

הידעת?

ערד הוכרזה בעיר שנת 1995. אך קיימות עדויות לכך שתל ערד היה יישוב כנעני לפני כ- 5000 שנה. ערד היא למעשה מהערים הקדומות בישראל.

הידעת?

לערד יש 3 ערים תאומות ברחבי העולם! ברלינגטון שבוורמונט ארה”ב, ווילמינגטון שבדאלוור ארה”ב, ודיניסלאקן שבגרמניה.

הידעת?

ערד היא העיר השלישית  בגודל שטח שיפוטה בישראל. שטח השיפוט של ערד הוא 105,000 דונם.