תיירות ערד
טיול בישראל: ערד

בימים הטובים של פסטיבל ערד, לפני 20 שנה ויותר, היו פוקדים אותה מדי קיץ אלפי אנשים ביום, שהיו שרים, מנגנים, מבלים ובעיקר מפיחים בה חיים. הנסיבות הטרגיות שבגינן חלפו הימים ההם צרובות בעורה החם של העיר, אך גם אם נותר כאב פנימי, נראה שערד יודעת שיכול להיות בה שמח. וכך, אף ששמה צץ ועולה לעתים בנסיבות פחות נעימות, משהו טוב מתרחש בעיר ומעורר ניצני אופטימיות חדשים.

לכתבה המלאה >